บริการจัดส่งสินค้า

บริการส่งฟรี

ปริมาณสินค้า

ส่งฟรีน้ำหนักไม่เกิน

6,000 บาท

5 KG

30,000 บาท 

25 KG

 

ค่าบริการจัดส่ง

- บริการจัดส่งฟรีเมื่อสั่งซื้อสินค้า 6,000 บาทขึ้นไป น้ำหนักไม่เกิน 5 kg
  และสั่งซื้อ 30,000 บาทขึ้นไป น้ำหนักไม่เกิน 25 kg 
- กรณียอดสั่งซื้อต่ำกว่า 6,000 บาท คิดค่าบริการจัดส่ง 150 บาท และน้ำหนักไม่เกิน 5 kg
  ส่วนต่างจากเงื่อนไขทั้งหมด คิดกิโลกรัมละ 70 บาท เศษกิโลคิดเป็น 1 กิโลกรัม

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า

เวลาที่สั่งซื้อสินค้า

ดำเนินการจัดส่ง

สินค้าถึงปลายทาง

ก่อน 14:00 น.

ภายในวันที่สั่งซื้อ

1-2 วันทำการ*

หลัง 14:00 น.

วันถัดไป

2-3 วันทำการ*

* วันทำการ จันทร์-ศุกร์ / วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ งดจัดส่งสินค้า *

 

ติดต่อสอบถาม

โทร. 092-274-6766

LINE : mlv.stroe

 

เงื่อนไขการเคลมสินค้า

1. รับเคลมสินค้าไม่เกิน 30 วันหลังจากการสั่งซื้อ (นับจากวันที่ออกใบเสร็จ)
2. นำใบเสร็จตัวจริงมาแสดงเพื่อใช้ในการเคลมสินค้าเท่านั้น ถ้าไม่มีใบเสร็จสินค้า บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเคลมสินค้า ในทุกกรณี
3. หลังจากรับเรื่องแล้ว บริษัทจะแจ้งผลการเคลมสินค้าภายใน15 วันนับจากวันที่ยื่นเรื่องเคลมสินค้าและจะออกใบเปลี่ยนสินค้ามูลค่าเท่ากับ สินค้าที่รับเคลม


"Fruit Product" was added to wishlist