นูทริเจน ออเร้น มัลติเอนไซม์ (10 ซอง/กล่อง)

฿ 1,400

นูทริเจน ออเรนจ์ มัลติเอนไซม์ หนึ่งเดียวในโลก กับเอนไซม์สกัดบริสุทธิ์ ในรูปแบบผงไลโปโซม ดูซึมผ่านใต้ลิ้น ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือ PDR ที่แพทย์ในสหรัฐอเมริกา ใช้อ้างอิงในการจ่ายยา ช่วยส่งเสริมระบบการย่อยสารอาหาร และการนำไปใช้ระดับเซลล์ของร่างกาย

1051